Szkolenia

Szkolenia dla firm

Metodyka szkoleń w terenie (OUTDOOR)

Zajęcia z zakresu budowy zespołu w terenie dają znakomitą możliwość pracy grupy na własnych doświadczeniach oraz na własnych błędach. Wiedza zdobywana w czynny sposób lepiej trafia do uczestników, na dłużej zapada w pamięci oraz spotyka się z większym zrozumieniem, niż ta przekazywana w „suchy” sposób w sali wykładowej.Podczas szkoleń realizowanych w terenie pracujemy przede wszystkim nad integracją uczestników, budowaniem zespołu oraz umiejętnością współpracy. Aby osiągnąć sukces w tej materii niezbędne jest poprawienie umiejętności komunikacji, pracy w zespole, czy rozwiązywania konfliktów i problemów w zespole.

W terenie przygotowujemy odpowiedni zestaw ćwiczeń/zadań, których realizacja możliwa jest jedynie przy pełnym udziale wszystkich członków zespołu. Grupie zawsze towarzyszy trener. Jego zadaniem jest przekazanie grupie założeń danego zadania, a następnie obserwacja podjętych przez grupę działań. Po ukończeniu każdego zadania przychodzi kolej na omówienie pracy zespołu wraz z jej czynnym udziałem.

Trener naprowadza uczestników na właściwy sposób analizy ich własnej pracy, dzięki czemu grupa sama dochodzi do właściwych wniosków. To właśnie własne wnioski (które zdecydowanie są lepiej przyswajalne dla uczestników) oraz informacja zwrotna od trenera są esencją wiedzy, która w późniejszym czasie zapewnia właściwą pracę zespołu.

Aby zaangażować zespół do wspólnej pracy, szkolenia w terenie przeprowadzamy w formie gry ze scenariuszem. Bowiem niezbędnym elementem właściwej pracy zespołu jest wyznaczyć CEL, natomiast dodatkowy dreszczyk emocji odpowiednio stymuluje współdziałanie uczestników.